reserved loan

1.สินเชื่อบุคคลที่มีหลักประกัน (Secured personal loans)

สินเชื่อบุคคลที่มีหลักประกัน มีความหมายตามชื่อเลยครับ การมีหลักประกันในสินเชื่อส่วนบุคคล คือ การใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันการกู้ ที่ไม่ใช่เพียงแค่เอกสารแสดงตัวตนหรือเอกสารแสดงรายได้ต่อเดือนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยเอกสารที่นำมาใช้เป็นหลักประกัน อาจจะเป็นรูปแบบของที่ดิน, ที่พักอาศัย หรือสถานประกอบการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว สินเชื่อมีหลักประกันมักจะมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ที่ถูกกว่าสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 

2.สินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน (Unsecured personal loans)

สินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หมายถึง สินเชื่อบุคคลทั่วไป ที่ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์อื่นๆ มาค้ำประกันเพื่อขออนุมัติเงินกู้ เวลาที่ไปขอสินเชื่อประเภทนี้จะใช้แค่เอกสารยืนยันตัวตน และเอกสารรายได้เท่านั้น สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทนี้ มักจะเป็นสินเชื่อส่วนใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งธนาคารจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย,ค่าธรรมเนียม หรือยอดที่ต้องชำระต่อเดือน มาเป็นเงื่อนไขในการกู้ด้วย 

3.สินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed-Rate Personal Loans)

สินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยคงที่ คือ สินเชื่อที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือนเอาไว้ที่ตัวเลขใดตัวเลขหนึ่ง และจะคงที่ไปตลอดอายุสัญญาการกู้ในช่วงเวลาที่กำหนด ข้อดีของการมีอัตราดอกเบี้ยคงที่สำหรับสินเชื่อบุคคล คือ จะทำให้ผู้ขอสินเชื่อสามารถวางแผนการเงินได้ง่ายมากกว่า โดยไม่ต้องมานั่งกังวลว่าดอกเบี้ยจะมีแนวโน้มขึ้นหรือลงเมื่อเวลาผ่านไป 

4.สินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Adjustable-Rate Personal Loans)

สินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยลอยตัว จะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่สถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งสถาบันการเงินแต่ละแห่ง จะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยออกมาตามแต่ละช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งมีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นหรือลงก็ได้ ตามสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น การที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว จะเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้ในกรณีที่ดอกเบี้ยปรับลดลง แต่ก็จะเป็นผลเสียเช่นกันหากดอกเบี้ยถูกปรับให้สูงขึ้น

สิ่งที่ควรรูัก่อนขอสินเชื่อส่วนบุคคล

หลังจากที่รู้ถึงความหมายว่าสินเชื่อส่วนบุคคล คืออะไรกันไปแล้ว ยังมีสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะขอสินเชื่อส่วนบุคคลอีกเล็กน้อย เพื่อที่จะช่วยทำให้คุณสามารถที่จะเลือกหาสินเชื่อส่วนบุคคลที่ตรงกับความต้องการของตัวเองได้มากที่สุด ดังต่อไปนี้ครับ

วงเงินสินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อบุคคล คือ วงเงินสูงสุดที่ผู้กู้ได้รับอนุมัติจากผู้ให้กู้ที่เราขอกู้เอาไว้ โดยวงเงินที่อนุมัติ มักจะขึ้นอยู่กับฐานรายได้ของผู้กู้ ซึ่งหมายความว่า ยิ่งคุณมีฐานเงินเดือนมากเท่าไหร่ ก็มีสิทธิจะอนุมัติวงเงินกู้ได้สูงมากเท่านั้น 

การคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล

การคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล มักจะมีรายรายละเอียดที่แตกต่างกันและขึ้นอยู่กับว่าสินเชื่อนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่หรือแบบลอยตัว แต่โดยรวมแล้ว การคิดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคล คือ การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก หรือหมายความว่าการที่คุณเอาเงินมาจ่ายหนี้ จะมีผลทำให้เงินต้นลดลง และอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายจะถูกคำนวณจากเงินต้นที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะช่วยให้การจ่ายดอกเบี้ยลดน้อยลงตามไปด้วย

โดยกฎหมายของประเทศไทยมีการกำหนดเอาไว้

การให้บริการ

  • อุตสาหกรรมต่างๆ
  • โลจิสติกส์และการขนส่งคมนาคม
  • การแปลรูปอาหาร
  • การนำเข้า
  • การส่งออก
  • การขนส่งทางเรือ
  • รีไซเคิล ขวด พลาสติก 
  • โรงงานที่จดทะเบียนพานิชย์
  • ธุรกิจที่จดทะเบียนพานิชย์

                                   CCM:Factoring ยินดีให้บริการ